Sayı: 26 / XXI. ULUSLARARASI RORSCHACH VE PROJEKTİF YÖNTEMLER KONGRESİ - 2

 • OBEZİTENİN RUHSAL SÜREÇLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE AÇIKLANMASI

  Aslıhan Topyay Fidan

 • MUNCHAUSEN SENDROMLU BİR HASTANIN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Burcu Kıvrak

 • BORDERLİNE YAPIDA BİR YIL ÖNCE BİR YIL SONRA: BAY E`NİN YOLCULUĞUNUN RORSCHACH İLE ANALİZİ

  Esma Karakurt 

 • BREZİLYA-FRANSA ORTAK ÇALIŞMASI: CİNSEL SALDIRGANLIK GÖSTEREN VE KENDİNİ YARALAYAN ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Jean-Yves Chagnon, Catherine Marta, Deise Matos do Amparo, Elise Pelladeau, Marie Christine Pheulpin, Lana Wolff / Çeviren: Yiğit Uras

 • ERİL HİSTERİ VE ERKEKLERDE ALKOLİZM

  Noemiea Capart / Çeviren: Hilal Beşikçi

 • HAFİF KAFA TRAVMASI: KLİNİK KARŞILAŞMA DENEYİMİNDE ŞANSSIZ AZINLIK

  Pascale Bruguiere, Marie-Christine Pheulpin, Krinio Benfredj / Çeviren: Sanem Tayman

 • TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKI ÜSTÜNDEKİ ETKİLER / KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞME VE DANIŞAN-TERAPİST ÖZELLİKLERİNİN TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKINA ETKİSİ

  Rachel B. Nowlin, Sharon Rae Jenkins, Joshua A. Wilson / Çeviren: Toprak Özkan

 • BANAL YANITLAR HER ZAMAN SIRADAN MIDIR?

  Tevfika İkiz

 • RORSCHACH TESTİ TÜRKİYE YAŞLI NORMLARI

  Tevfika İkiz, Bengi Pirim Düşgör, İrem Erdem Atak, Levent Mete, Erkan Kalem

 • BİR ERKEK ÇOCUĞUN ANNESİ HAKKINDA BİLDİKLERİ VE BİLMEDİKLERİ

  Caroline Purves / Çeviren: Pitey Gonca Özbay

 • BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARINDAKİ SAPKIN DURUMLAR: BULİMİK VE ANOREKSİK OLAN GENÇ KADINLARDA PSİKOSEKSÜALİTENİN İNCELENMESİ

  Catherine Chabert, Sarah Vibert / Çeviren: Gülce Fıkırkoca

 • ACI ÇEKEN BEDEN

  Catherine Matha / Çeviren: Gizem Kural

 • BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN ERKEK HASTANIN MANİ VE ÖTİMİ DÖNEMLERİNİN RORSCHACH TESTİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  Elif Bektaş

 • FROTEMPORAL DEMANSIN DAVRANIŞSAL VARYANTININ PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  Erkan Kalem

 • ADLİ SİSTEMDE CİNSEL ISTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARLA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ ÇALIŞMALARI

  Gaye Özmen, Funda Akkapulu Aydın

 • ÇOCUKLARDA KORKU SEMPTOMUNUN RUHSAL ALANDA FARKLI DÜZEYDEKİ KAYNAKLARI

  Gülnihal Salgın, Duygu Öner Neslihan Zabcı

 • HASTANEYE YATIRILMIŞ PSİKİYATRİK BİR ERGEN ÖRNEKLEMİNDE RORSCHACH GELİŞİMSEL İNDEKSİ

  Heikki Toivakka / Çeviren: Pitey Gonca Özbay

 • TAT DURUMUNDA BAKIŞ: KABUL ETTİRİLEN ÇELİŞKİLER NE ŞEKİLDE İŞLENMELİDİR?

  Marie Christine Pheulpin, Pascale Bruguiere, Krinio Benfredj, Berangere Noir / Çeviren: Elif Yavuz Sever

 • ERGENLİKTE SINIR SORUNLAR: CİNSİYETE BAĞLI NESNE KAYBI SORUNSALI

  Michele Emmanuelli, Catherine Azoulay / Çeviren: Elif Aybay

 • KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞTİRMENİN EVLİLİK TATMİNİNDEKİ ROLÜ

  Molly S. Tucker, Catherine Baxley, Sharon Rae Jenkins, Blake Johnson / Çeviri: Olcay Tüzün Akgün