Sayı: 26 / ERGENLİKTE SINIR SORUNLAR: CİNSİYETE BAĞLI NESNE KAYBI SORUNSALI

 • ERGENLİKTE SINIR SORUNLAR: CİNSİYETE BAĞLI NESNE KAYBI SORUNSALI

  Michele Emmanuelli, Catherine Azoulay
  Çeviren: Elif Aybay
  Özet :

  Kuramlar depresyonun ergenlik döneminde olan normal ruhsal işleyişteki kızlar ve erkekler için aynı şekilde tezahür etmediğini iddia eder; çünkü iki gruptaki ödipal dönem amaç ve işleyiş açısından birbirinden farklıdır. Söz konusu bilgiden hareketle, araştırmamız sınır örgütlenme içindeki ergenler üzerinde bu kuramı test etmeyi amaçlamaktadır. Önceki araştırmalardan elde edilen sınır işleyişteki ergenlere ait 17 ve 20 yaş arasındaki 30 Rorschach ve TAT protokolünü (15 erkek / 15 kadın ) Ecole de Paris'in psikanalitik kriterleriyle analiz ettik. İlk elde edilen sonuçlar, çok ya da az olarak ifade edilse de her zaman mevcut olan depresyonun kız ve erkek protokollerinde aynı şekilde tezahür etmediğini göstermektedir: Kızlar daha fazla melankolik ve depresyondadır, yani depresyon ve kayıp endişesi kişi tarafından fark edilmektedir. Erkekler depresyon ve kayıp duygularını kabul etmemek için fallik / narsisistik savunma mekanizmalarının ve hetero agresif fiillerin arkasına gizlenmektedirler.

  Anahtar Kelimeler : ergenlik, sınır, depresyon, kayıp