Sayı: 26 / RORSCHACH TESTİ TÜRKİYE YAŞLI NORMLARI

  • RORSCHACH TESTİ TÜRKİYE YAŞLI NORMLARI

    Tevfika İkiz, Bengi Pirim Düşgör, İrem Erdem Atak, Levent Mete, Erkan Kalem
    Özet :

    Bu makalede Türkiye'deki yaşlı popülasyonun Rorschach testi normları sunulmaktadır. Bu normların belirlenmesi adına, 65 ila 84 yaşları arasında 156 yaşlı insane Rorschach Testi uygulanmıştır. Bu kişiler kadın ve erkek olmak üzere iki gruba ayrılmış, ruhsal ya da nörolojik hastalıkları olmayan, üç farklı sosyoekonomik seviyeden insanlardır. Bu örnekleme ait değerler arasında, ortalama cevap sayısı; insan, hayvan ve bütün yanıtların yüzdeleri; form ve RC yüzdeleri gibi temel normlar bulunmaktadır. Ayrıca hem cevapların içeriği hem de bu cevapların lokalizasyonu ve afektif değerleri sosyoekonomik farklılıklara göre değerlendirilmiştir. Yanıtların içeriği psikanalitik teoriye ve Fransız Rorschach Testi okuluna göre değerlendirilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach, yaşlı, yaşlanma, normlar, projektif