Etik İlkelere Uygunluk Politikası

  • Etik İlkelere Uygunluk Politikası

    • Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi yayın etiğinde Türk Psikologlar Derneği etik yönetmeliğinin araştırma ve yayınlama ile ilgili etik kurallarını ve COPE (Committee on Publication Ethics) yayın etiği ilkelerini benimser.Bu kurallara uymadığı görülen makaleler değerlendirme sürecine alınmaz. Dergiye gönderilen ve etik izin gerektiren makalelerde etik kurul iznine ilişkin bilgiler yer almalıdır.