Makale Kabul ve Değerlendirme Süreci

 • Makale Kabul ve Değerlendirme Süreci

  • Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi´nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların editor@yansitmadergisi.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Gönderilen çalışmalar öncelikle derginin amaç ve kapsamına uygunluğu ve yazım kurallarına uyumu açısından editör değerlendirmesine tabi tutulur. Bu aşamada derginin amaç ve kapsamına uygun bulunmayan çalışmalar yazarlara iade edilir. Yazım kurallarına uymayan çalışmalar ise düzeltilip tekrar yüklenmek üzere yazarlara iade edilir.  Başvuruyu gerçekleştiren yazar, değerlendirme ve yayın süreci boyunca iletişim kurulacak kişidir.
  • İlk değerlendirme aşamasında gönderilen çalışmalar benzerlik tarama ve intihal tespit programı aracılığıyla incelenir. Makalelerin benzerlik indeksi değerinin yüzde 20´nin altında olması gerekir. Bu değerin üzerindeki makaleler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.
  • Çalışmanın editör değerlendirmesinde uygun bulunması durumunda, çalışmanın konusuna ve niteliğine uygun iki hakem belirlenerek, hakem değerlendirme süreci başlatılır. Editör(ler) hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir. Hakem süreçlerinde çift taraflı kör değerlendirme sistemi kullanılır. Hakemler değerlendirmelerinin sonucunda nesnel bir yargıya varmalı ve bunu gerekçeleriyle açıklamalıdırlar. 
  • Hakem değerlendirme sonucuna göre yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarlara iade edilir. Yayıma kabul edilen çalışmalar için yazarlara bilgi verilir.  
  • Hakemlerin düzeltilmesini istediği çalışmalar için yazarlara bir süre tanınır. Bu süre içerisinde gereken düzeltmeler yapılarak dergi sistemine yüklenmelidir. Yazarlara tanınan bu sürenin aşılması durumunda çalışmanın süreci sonlandırılır ve en baştan yeni bir makale olarak yüklenmesi gerekir. Bu durumda birinci adım değerlendirme süreci yeniden başlatılır. Verilen sürede yüklenen düzeltilmiş çalışma, gerekiyorsa yeniden hakeme yönlendirilir ve ikinci adım hakem süreci başlatılır; eğer hakem, çalışmanın düzeltilmiş halini görmek istememişse yayıma ilişkin kararı editör verir. İkinci adım değerlendirme sürecinde yazarlar tarafından yapılan düzeltmeler hakemler tarafından izlenir ve hakemler çalışma hakkında son kararlarını editöre bildirir. Editör bu karara göre yayım sürecine ilişkin yazarları bilgilendirir.
  • Hakemler arasında karar hakkında görüş uyuşmazlığı var ise makale üçüncü bir hakeme gönderilir. 
  • Birbiri ile uyumsuz düzenleme önerileri söz konusu olur ise editör, yazar(lar)ın gerekçeli açıklamalarını da göz önüne alarak nihai kararı verme yetkisine sahiptir.