Sayı: 26 / ADLİ SİSTEMDE CİNSEL ISTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARLA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ ÇALIŞMALARI

  • ADLİ SİSTEMDE CİNSEL ISTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARLA PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİ ÇALIŞMALARI

    Gaye Özmen, Funda Akkapulu Aydın
    Özet :

    Adli sistemde, mağdur ve suça sürüklenen çocuklar sıklıkla iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bu nedenle hem iletişim kurmayı kolaylaştıran, hem de çocuğun dünyasına ait olanı ortaya çıkaran bir yöntem olarak çizim testleri adli sistem içinde kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar, travmatize olmuş çocukların, bazı ortak çizim özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, adli sistemde içinde çocuklarda projektif çizim testlerinin kolaylaştırıcı etkisi ve yapılan çalışmanın kısa bir değerlendirilmesi ele alınmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Mağdur çocuk, projektif çizim testleri, suça sürüklenmiş ç??uk