Sayı: 26 / TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKI ÜSTÜNDEKİ ETKİLER / KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞME VE DANIŞAN-TERAPİST ÖZELLİKLERİNİN TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKINA ETKİSİ

 • TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKI ÜSTÜNDEKİ ETKİLER / KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞME VE DANIŞAN-TERAPİST ÖZELLİKLERİNİN TERAPİ SÜRECİ VE İTTİFAKINA ETKİSİ

  Rachel B. Nowlin, Sharon Rae Jenkins, Joshua A. Wilson
  Çeviren: Toprak Özkan
  Özet :

  Amaç. Bu çalışma; terapist ve danışanın özellikleri, terapötik' ittifakın oluşumu ve terapi süreci arasındaki ilişkiyi ve ilişkinin etkenlerini incelemiştir. Odak noktası, danışanın bakış açısı alma (örneğin, Kişilerarası Merkezsizleşme) yeteneği olmuştur. Yöntem. Katılımcılar (S=47) uzman kliniklerde terapi gören danışanlardan oluşmaktadır. Danışan Merkezsizleşmesi öngörüşme seansının ardından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Psikodinamik (PDT) ve bilişsel davranış (CBT) teknikleri ile değerlendirme ise 3-5 terapi seansının ardından hem terapistler hem danışanlardan toplanmıştır. Sonuçlar. Başkalarının bakış açılarını dahilen temsil edebilme yetisi tükenmiş danışanlar terapistlerinden daha düşük ittifak sonuçları vermişlerdir. Danışan ittifak dereceleri PDT ve CBT teknikleriyle ilintilidir; terapistlerin ittifakı ise terapistlerin PDT teknikleri derecesinden etkilenmiştir. Danışanın eğitim durumu, terapistin cinsiyeti ve deneyimi dikkate değer biçimde danışanı ve terapi süresince terapistin derecesini etkilemiştir. Çıkarımlar. Bulgular, Merkezsizleşmenin ittifak kurma üzerinde potansiyel etkisini ve doğru terapi tekniklerini seçmede önemli bir değerlendirme aracı olduğunu ortaya koymuştur. Terapi uygulamaları için ilerideki bulgular da değerlendirilecektir.

  Anahtar Kelimeler : Merkezsizleşme, zihinselleştirme, terapötik ittifak, terapötik süreç, psikodinamik