Sayı: 26 / ÇOCUKLARDA KORKU SEMPTOMUNUN RUHSAL ALANDA FARKLI DÜZEYDEKİ KAYNAKLARI

  • ÇOCUKLARDA KORKU SEMPTOMUNUN RUHSAL ALANDA FARKLI DÜZEYDEKİ KAYNAKLARI

    Gülnihal Salgın, Duygu Öner Neslihan Zabcı
    Özet :

    Kliniğe korku şikayetiyle başvuran çocukların projektif testlerle değerlendirildiğinde, bu korkuların farklı ruhsal endişelerden hareketle ortaya çıktığı görülmektedir. Tek tip korkular olmadığı gibi, korkuları yaratan ruhsal nedenler de değişebilmektedir. Sınır düzeyde ruhsal işleyiş gösteren çocukların geliştirdiği korkuların altında kapsanma işlevlerindeki yetersizlik, ebeveyn tarafından nüfuz edilme endişesi, kayıp endişesi, misilleme tehdidi gibi endişeler söz konusuyken, nevrrotik ruhsal işleyişi olan çocuklarda ödipal nesnelerden ayrılma zorluğu ve kastrasyon endişesi merkezdedir. Bu makale, birincil (arkaik) ve ikincil (ödipal) düzeydeki ruhsal endişeleri projektif testler aracılığıyla ayırt etmek için yol gösterici olacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Korku, Ruhsal Süreçler, Rorschach, CAT, TAT, Projektif Testler