Sayı: 26 / BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN ERKEK HASTANIN MANİ VE ÖTİMİ DÖNEMLERİNİN RORSCHACH TESTİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  • BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN ERKEK HASTANIN MANİ VE ÖTİMİ DÖNEMLERİNİN RORSCHACH TESTİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

    Elif Bektaş
    Özet :

    Bipolar bozukluk; mani, depresyon ya da karışık dönemlerle giden bir duygudurum bozukluğudur. Bu çalışmada 23 yaşındaki erkek bipolar bozukluğu olan hastanın, mani ve ötimi dönemlerinin Rorschach Testi aracılığıyla incelenmesi hedeflenmektedir. Hasta, farklı bir şehirde üniversiteyi kazanmasıyla birlikte uyum sorunları yaşamıştır. Ağır depresyon belirtileri yaşaması üzerine bir psikiyatra başvurmuş ve antidepresan tedavisine başlanmıştır. Yaklaşık 9 ay sonra hastada aşırı enerji artışı, aşırı konuşma belirtileri başlamıştır. Bunun üzerine psikiyatri kliniğine yatırılmıştır. Yatışının üçüncü günü kendisiyle bir ön görüşme yapılmış ve Rorschach Testi uygulanmıştır. Daha sonra hastanın ötimi döneminde yani ilk Rorschach Testi'nin uygulanmasından 11 ay sonra test tekrarlanmıştır. Bu çalışmada hastaya her iki dönemde uygulanılan Rorschach Testi yanıtlarının, Psikanalitik Teori çerçevesinde incelenmesi hedeflenmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Bipolar bozukluk, Rorschach Testi, mani, ötimi