Sayı: 26 / BORDERLİNE YAPIDA BİR YIL ÖNCE BİR YIL SONRA: BAY E`NİN YOLCULUĞUNUN RORSCHACH İLE ANALİZİ

  • BORDERLİNE YAPIDA BİR YIL ÖNCE BİR YIL SONRA: BAY E`NİN YOLCULUĞUNUN RORSCHACH İLE ANALİZİ

    Esma Karakurt 
    Özet :

    Borderline yapının karakteristiğinin gerçeklikle bağın korunmasına rağmen nesne sürekliliğinde devamlılığın sağlanmasında, benlik ve nesne ayrımında ve kullanılan savunma mekanizmalarının tipinde problemler yaşanması olarak kabul edilir. Bu çerçevede borderline yapının karakteristiğinin gözlendiği Bay E'nin protokolleri zihinselleştirme süreçleri, annesel ve babasal özdeşim, erken nesne ilşkileri, duygulanımsal dünya, savunma mekanizmaları, libidinal ve agresif dürtüler başlıkları altında tartışılacaktır. 43 yaşındaki Bay E.; zarar görme ve bazı insanlara zarar vereceği düşünceleri, zarar verdiğini düşündüğü insanların seslerini fisıltı şeklinde duyma, gölgeler ve tanımadığı insanların yüzlerini görme, vücudunda bir şeyler geziniyormuş gibi hissetme, kötü kokular alma gibi yakınmalar ile Mart 2012'de psikiyatri polikliniğine başvurmuştur. Kendisine Rorschach uygulanmıştır. Haftalık görüşmelere başlanmış 52 psikodinamik yönelimli görüşme sonrasında test tekrar uygulanmıştır. Her iki test de Fransız okulu kodlama sistemine göre değerlendirilmiştir. Birinci protokolde; hastanın nesne tasarımı oluşturmada zorlandığı, duygulanımın tasarımın önüne geçtiği, nesne sabitliğının sağlanamadığı, hastanın test malzemesiyle arasında sınır kaybı yaşadığı izlenmiştir. Terapi sürecinden sonra uygulanan ikinci protokolde; nesne tasarımlarının oluşturulabildiği, duygulanımların yine yoğun biçimde verildiği ancak tasarımlara bağlanabildiği görülmektedir. Depresif duygulanım ve parçalanma kaygısıyla baş etmede savunmalar daha işlevsel hale gelmiş ve hastanın sınır kaybıyla daha kolay başa çıktığı görülmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Borderline, Sınır Kaybı, Nesne Tasarımı, Rorschach