Amaç ve Kapsam

  • Yansıtma" Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından yayına hazırlanan ve Bağlam Yayınları?ndan yayınlanan hakemli ve süreli bir dergidir. "Yansıtma" yayın hayatına 2004 yılında, kişiliğin değerlendirilmesinde ve psikopatolojinin anlaşılmasında önemli bir yer tutan "projektif testler" alanındaki gelişmeleri ruh sağlığı alanında çalışan meslektaşlara ulaştırmak ve onlarla paylaşmak amacıyla başlamıştır. 2004 yılından bu yana içeriğinde Psikanalitik Psikopatoloji ve/veya Projektif Testler alanlarında çalışmalara yer veren Yansıtma, 2010 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 kez yayınlanmaktadır. 

    Derginin her bir sayısı ayrı bir kuramsal konu ya da kavrama ayrılmış olup, her sayıda yurtiçinden ve yurtdışından ruh sağlığı çalışanları ve araştırmacıların kuramsal yazılarına, çocuk, ergen ve yetişkinlere uygulanan projektif test değerlendirmelerine, araştırmalara ve klinik vaka çalışmalarına yer verilmektedir. Dergi içeriğindeki kuramsal çalışmalar ve niteliksel/niceliksel araştırmaların, genel ruh sağlığı ve özellikle de klinik psikoloji alanında çalışan profesyoneller için yol gösterici, öğretici ve zenginleştirici olması ve projektif testler alanındaki gelişmelere katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 


    Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi Türk Psikiyatri Dizini tarafından taranmaktadır.