Künye

 • YANSITMA 

  Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi

  Yayın Türü / Yerel Süreli Yayın
  Uluslararası Hakemli Dergi

  Yılda iki sayı yayınlanır.
  ISSN / 1305 - 1210

  Sahibi / Bağlam Yayıncılık San. Tic. A.Ş. adına Hatice Günaydın
  Tasarım / Canan Suner

  Sorumlu Yayın Yönetmeni / Tevfika İkiz

  Baskı / Avcı Ofset

  Dergide yer alan yazı, şekil, tablo ve resimlerin bir bölümü veya tamamı izinsiz kopyalanamaz, ya da basılamaz. Dergiden
  alıntı yapacak dergi ve kitapların, dergiyi kaynak olarak belirtmesi gereklidir. Yayınlanan yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu
  yazara aittir. 

  Yazışma Adresi: editor@yansitmadergisi.com

  Abonelik Hükümleri: Yurtiçi yıllık (posta ücreti dahil) 40 TL. Yurtdışı yıllık (posta ücreti dahil) 30 Euro.

  Banka Hesap No: Garanti Bankası Taksim Şb. TL Hesap No: 6298163 IBAN: TR78 0006 2000 0280 0006 2981 63
  Garanti Bankası Taksim Şb. Euro Hesap No: 9092631 IBAN: TR19 0006 2000 0280 0009 0926 31

  BAĞLAM YAYINCILIK Hobyar Mah. Narlıbahçe Sok. 9/3 34410 Cağaloğlu-İstanbul

  Tel: (0212) 513 59 68 Tel/Faks: (0212) 243 17 27

  www.baglam.com

   

  Tarandığı Indexler: 

  Türk Psikiyatri Dizini