Sayı: 26 / KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞTİRMENİN EVLİLİK TATMİNİNDEKİ ROLÜ

 • KİŞİLERARASI MERKEZSİZLEŞTİRMENİN EVLİLİK TATMİNİNDEKİ ROLÜ

  Molly S. Tucker, Catherine Baxley, Sharon Rae Jenkins, Blake Johnson
  Çeviri: Olcay Tüzün Akgün
  Özet :

  Ötekinin bakış açısından bakabilmek ilişkilerdeki çatışmayı azaltıp evliliği daha tatminkar yapar mı? Kişilerarası merkezsizleştirme (decentering) işte bu bakış açısı alabilmeyi (perspective taking) ölçmektedir. Tematik Algı Testi (TAT) hikayelerinden elde edilen bir tür üst düzey sosyal biliş puanıdır. Düşük puan (1) benmerkezciliğe işaret eder. Orta puanlar (2-4) olgunlaşmamış Merkezsizleştirmeyi gösterir. Daha olgunlaşmış puanlar ise (5-8) içselleştirmeyi gerektirir. En yüksek puan ise (9) kendisi ve ötekinin içselleştirilmesinde koordinasyon gerektirir. Bu çalışma Berkeley Üniversitesi, İnsan Gelişimi Enstitüsü tarafından yapılmış olan Oakland Büyüme Çalışma çalışmasından elde edilen verileri kullanmıştır. Çalışma 1932 yılında bireyler 11-12 yaşındayken başlamıştır. Katılımcıları 37-39 yaşındayken (1958-1960) görüşmeler yapılmış ve hikayeler alınmıştır. Görüşmede ebeveyn ve evlilik tatminine dair sorular sorulmuştur. 1964'te, katılımcılar bir envanter yanıtlamıştır. Maddeler, listede yer alan her bir maddenin, evlilik için öneminin kendi görüşü ve eşinin görüşüne göre ne kadar önemli olduğunun belirlenmesini içermektedir. Ayrıca her biri kendi evlilik tatminlerini derecelendirmiştir. Kadınlar için, daha Olgun merkezsizleştirme yüksek düzeyde evlilik tatminini öngörürken, erkekler için yüksek düzey merkezsizleştirme düşük evlilik tatminini öngörmektedir. Yüksek merkezsizleştirme puanı alan kadınlar, maddi yaşam standartlarını hem kendileri hem de eşleri için önemi az olarak puanlamıştır. Bu kadınlar ayrıca düşük Merkezsizleştrme puanı alan kadınlarla kıyaslandığında, eşleri için çocukların evliliğin önemli bir kısmı olarak gördüklerini belirtmişlerdir.

  Anahtar Kelimeler : Tematik Algı, hikaye anlatımı, rol alma, evlilik tatmini, boylamsal çalışma