Genel Bilgiler

  • Genel Bilgiler

    • Yansıtma dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez yayınlanır. Yayınlanması planlanan sayıların konusu derginin web-sitesinde duyurulur. Dergiye gönderilen çalışmaların değerlendirme sürecinin yaklaşık 3 ay içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir. Makale gönderim son tarihi Haziran sayısı için 1 Mart, Aralık sayısı için 1 Eylül´dür.  
    • Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi´nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir ortamda yayımlanmamış, orijinal ve özgün çalışmalar olması beklenir. Eğer gönderilen çalışma, daha önce bir kongrede sunulmuş ya da yüksek lisans veya doktora tezinden üretilmiş ise yazar tarafından dipnot olarak bildirilmelidir. Makalede kullanılan veriler daha önce yayınlanan başka bir makalede kullanılmışsa bu bilgi de belirtilmelidir.
    • Yansıtma Psikopatoloji ve Projektif Testler Dergisi´nde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların editor@yansitmadergisi.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.