Sayı: 26 / MUNCHAUSEN SENDROMLU BİR HASTANIN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • MUNCHAUSEN SENDROMLU BİR HASTANIN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Burcu Kıvrak
    Özet :

    Yapay bozukluk grubunda daha çok fizik semptom ve bulguları olan alt grupta tanımlanmış olan Munchausen Sendromu dikkat çekme ve/veya duygusal doyum sağlama dışında herhangi bir nesnel kazancı olmamasıyla belirgindir. Yapay bozukluklar vaka sayısının azlığı ve bu az sayıdaki hasta grubunun psikiyatrik değerlendirmeden kaçarak farklı hastanelere başvuruları sebebiyle ruhsal işleyişini inceleyebilme fırsatını rahatlıkla bulabildiğimiz bir psikiyatrik bozukluk grubu değildir. Bu bağlamda projektif araçlarla inceleme firsatı yakaladığımız az sayıdaki hasta bu vakalarla ilgili sınırlı bir bilgi edinmemizi sağlamaktadır. Bu vaka çalış- masında 14 yıldır bedeninin çeşitli bölgelerinde sebebi belli olmayan tekrarlayıcı ağır yaraların görüldüğü ve ardından bir dizi operasyonel müdahalenin yapıldığı 63 yaşında bir kadın hasta sunulacaktır. Psikanalitik kuram Yapay Bozukluğa "hükmetmek, mazoşizm ve annelik" kavramları üzerinden yoğunlaşır. Bu vaka psikanalitik kuram ve özellikle manik savunmaların önemli bir yer işgal ettiği savunma mekanizmaları, kendilik tasarımı ve nesne ilişkileri açısından ele alınacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Yapay Bozukluk, Munschausen Sendromu, Rorschach Testi, manik savunmalar