Sayı: 26 / OBEZİTENİN RUHSAL SÜREÇLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE AÇIKLANMASI

  • OBEZİTENİN RUHSAL SÜREÇLERİNİN RORSCHACH TESTİ İLE AÇIKLANMASI

    Aslıhan Topyay Fidan
    Özet :

    Obezite tibbi ve psikososyal yönleri olan karmaşık bir olgudur. Tarihsel olarak psikanalistler obez bireylerin psikoseksüel bir gelişim dönemi olan oral dönemde bir çok bozukluk yaşadığını ileri sürmektedir. Bu araştırmacılara göre oral uyarılmaya dair aşırı engelenmeler/hayal kırıklıkları ya da aşırı doyumlar bu döneme dair kısmi ya da bütün bir fiksasyona neden olmaktadır. Anne-çocuk ilişkisi üzerinde durulmuş ve çocuğun ihtiyaçları ile çevresel yanıtlar birbiriyle uyuşmadığında algısal farkındalığın şaşkınlıkla sonlandığını ve böyle bireylerin aç mı, tok mu olduklarını anlayamadıkları gibi yemeye olan ihtiyaçlarından diğer rahatsız edici duygulanımları ayırt edemediklerini belirtmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün artsa da obezite ile ilgili projektif testlerin kullanıldığı oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu sayılan kavramlar göz önüne alınarak obezitenin ruhsal işleyişine dair bilgi edinebilmek için 15 kadın hastaya İstanbul'da özel bir hastanede Rorschach testi uygulanmıştır. Bu çalışma ile obezitenin psikodinamiğine ait zihinsel süreçler, annesel ve babasal özdeşimler, erken dönem nesne ilişkileri, duygulanım dünyası, savunma mekanizmları, libidinal ve agresif dürtülere dair önemli sonuçlar elde edilerek tartışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Obezite, rorschach, oralite