Sayı: 26 / BANAL YANITLAR HER ZAMAN SIRADAN MIDIR?

  • BANAL YANITLAR HER ZAMAN SIRADAN MIDIR?

    Tevfika İkiz
    Özet :

    Klinikte en sık kullanılan projektif testlerin başında gelen Rorschach testinin ülkemizde 2003 yılından itibaren ergen, yetişkin ve yaşlı normları olmak üzere standardizasyon çalışmaları yapılmıştır. Deneklerin büyük bölümünün ortak olarak adlandırdıkları banal yanıtlar kültürden bağımsız şekilde hemen hemen birçok ülkede yapılan çalışmalarda benzer olmasına rağmen ülkemizde yaşlı normlarında ikinci kartta alt kısımda bulunan kırmızı lekeye verilen "Kan" yanıtının banal olarak bulunması üzerine bir çalışma yapılması fikri doğmuştur. Her ne kadar kırmızı renk ikinci kart ve daha sonraki aynı renkteki kartlarda cinsel ve agresif dürtülerin harekete gecmesini sağlayan bir renk olmasına karşın ergen ve yetişkinlikte farklı olarak yorumlanmıştır. Yaşlı kişilerde "çiğ" olarak adlandırılan bu yanıtın içeriklerinin incelenmesi bizi farklı yorumlara götürmüştür. Bu çalışmada yaşlı grubun ?kan" yanıtlarınun herkes tarafindan sosyal ve uyumsal bir durum olarak verilmesinin altında yatan anlamları psikanalitik bir yorumla açıklamak hedeflenmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Rorschach testi, banal yanıtlar, kan yanıtı, yaşlılık