Sayı: 26 / BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARINDAKİ SAPKIN DURUMLAR: BULİMİK VE ANOREKSİK OLAN GENÇ KADINLARDA PSİKOSEKSÜALİTENİN İNCELENMESİ

 • BESLENME VE YEME BOZUKLUKLARINDAKİ SAPKIN DURUMLAR: BULİMİK VE ANOREKSİK OLAN GENÇ KADINLARDA PSİKOSEKSÜALİTENİN İNCELENMESİ

  Catherine Chabert, Sarah Vibert
  Çeviren: Gülce Fıkırkoca
  Özet :

  Beslenme ve yeme bozukluklarının oluşumu ve gelişimi, genel olarak anne-çocuk etkileşimlerindeki zorluklarla ve gelişimin erken dönemleriyle ilgilidir. Bu noktaları gözardı etmeksizin, sadece ayrıcalıklı bir dönemde (ergenlik) görülen ve kadınlarda yaygın olan bu duruma bağlı belirtilerde, psikoseksüel boyutun da ele alınması önemlidir. Bircok çalışma, bu psikopatolojik örgütlenmelerin altında, çoğunlukla sınır yapılar olduğunu göstermektedir. Bu sınır yapılar, yarılma, yansıtma, ve inkar gibi özellikle çevreye olan bağımlılıkla ilgili bir patolojiyle tetiklenen savunma mekanizmalarıyla karakterizedir. Ayrıca, kısmi ve sapkın bir ilişkinin altını çizen başka yollar da gelişmiştir: bazı savunma mekanizmaları benzerdir, ama aynı zamanda önemli derecede narsisizm içeren cinsel sorunsal, iğdiş edilmenin inkarı ve gerçek benliğin yarılması. Bağımlılık, aktif ve pasif pozisyonların oyunu aracılığıyla anlaşılan, bazen maskelenmiş depresif özellikler (genellikle melankolik anlamda) ve bazen de mazoşist ve sadist ketlenmelerin altında yatar. Bu çalışmamız özellikle şu projektif veriler üzerinde durur; - Nesne kaybını işlemeye özgü özellikler ve beslenme ve yeme bozukluklarından sapan sapkın özellikler ve onların üzerinde yapılan yoğun yatırım arasında eklemleme - Biseksüaliteye ve cinsiyet farklılıklarına bakıştaki kimlik özellikleri - Cinsellikle karşılaşmanın tetiklediği ilişkisel hareketlerin özellikleri Anahtar Kelimeler: beslenme ve yeme bozuklukları, sapkınlık, savunma, psiko-seksüalite, inkar, yarılma.

  Anahtar Kelimeler : Yeme bozukluğu, perversiyon, psikoseksüalite, reddetme, yarılma