Sayı: 18 / SINIR PATOLOJİLER - 2

 • SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI II SENTEZ VE TEDAVİLER

  Jean Yves Changon / Çeviren: Elif Aybay

 • SINIR PATOLOJİLERDE NEFRETİN KÖKENİ ÜZERİNE

  Neslihan Zabcı

 • SINIRDA YAŞAMAK

  Vincent di Rocco / Çeviren: Zeren Okçuoğlu

 • SINIR İŞLEYİŞLER: AYRIŞMIŞ BİR BENLİK İNŞASINDA BAZI KENDİNE ÖZGÜ ENGELLER VE BAŞARISIZLIKLAR

  Marie-Christine Pheulpin, Pascale Bruguière / Çeviren: Elif Yavuz Sever

 • SINIR İŞLEYİŞ KAVRAMININ SINIRLARI: RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRME

  İrem Erdem Atak

 • BİR SINIR ÖRGÜTLENME OLGUSUNUN İDEAL BENLİK KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ayşenur Bay Aytekin, İrem Erdem Atak

 • ERGENLİK YOLCULUĞUNDA SINIR

  Bengi Pirim Düşgör

 • KRONİK BEL AĞRISI RUHSAL MI FİZİKİ Mİ?

  Gülnihal Salgın, Tevfika İkiz

 • PARATAKSİSLER: BAZI SINIR DURUMLARIN ÇALIŞILMASI VE ANALİZİ

  Thomas Veenee Moore / Çeviren: Zihniye Okray

 • YANSITMA ÜZERİNE

  Dorian Feigenbaum / Çeviren: Sözen İnak

 • SAVUNMA SÜRECİNDE BENLİĞİN YARILMASI

  Sigmund Freud / Çeviren: Zihniye Okray

 • PSİKANALİTİK KURAM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE PSİKOPATOLOJİYİ NASIL ELE ALIR?

  Alper Şahin

 • ÜNİVERSİTEDE PSİKANALİZ

  Catherine Chabert / Çeviren: Levent Mete