Sayı: 18 / YANSITMA ÜZERİNE

 • YANSITMA ÜZERİNE

  Dorian Feigenbaum
  Çeviren: Sözen İnak
  Özet :

  Özetle a) yansıtma çevresel-etkin grubun savunm düzeneklerine aittir, merkez-edilgen olana aykırılık içindedir ve grubunun en agresif olanıdır; b) bu agresif savunma düzeneğinin hedefi bir nesne-algısı (ekzosomatik yansıtma) ya da bir vücut organı (endosomatik yansıtma) olabilir; c) yansıtma, genitallikle mücadele yoluyla nevrozun iyileşmesinde, psikozun erken evrelerinde ve suçlulukla karakterşze olan koşullarda tercih edilen bir savunma yöntemidir ki hem ikinci derece içe-atımları hem de ikinci derece üst-benlik kurulumunu kolaylaştırır; d) yansıtmanın tüm şekilleri, gelişimin bir dizi özgün evreleriyle ilişkili rüyalarda, inançlarda, batıl inançlarda, önyargıda ve yaratıcı işlerde normallikten histeride, hipokondriyada, fobide, depresyonda ve paranoyada patolojiye kadar sıralanan çeşitli klinik tablolarda ortaya çıkacak temel savunma düzeneklerine indirgenebilir.

  Anahtar Kelimeler :