Sayı: 18 / PSİKANALİTİK KURAM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE PSİKOPATOLOJİYİ NASIL ELE ALIR?

  • PSİKANALİTİK KURAM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE PSİKOPATOLOJİYİ NASIL ELE ALIR?

    Alper Şahin
    Özet :

    Bu çalışma yetişkin eğitiminde psikopatolojik bir kavram olan travmanın etkisi sonucu öğrenmenin engellenmesi sorununu ele almaktadır. Öğrenme sadece bilişsel bir süreç değildir, özellikle birçok araştırmacının belirttiği üzere öğrenmenin duygusal bir yanı vardır. Dolayısıyla öğrenmeyi etkiyecek duygusal travmalar bilinçdışında varlıklarını sürdürürler. Bu duygusal travmalarla çalışarak yetişkinlerdeki öğrenme süreçlerinin geçmişini araştırmak ve çözüm bulmak mümkündür. Çalışmada bir olgu örneği verilmiştir. Örnekte okulda sıkıntı yaşayan yöneticilerle yapılan çalışma sonucunda yakın geçmişlerinde yer alan ama ifade edilemeyen duygusal bir travma üzerine çalışılmıştır. Katılımcıların bilinçdışı sorununa ulaşılmak üzere rüya çözümlemesi çalışması sadece grubun ortak yaşantıları dahilinde ele alınarak yapılmıştır. Grup lideri olan eğitimci bilinçdışı meselelerin dile gelebilmesi için kendi ruhsallığını bir kapı görevi görecek şekilde kullanarak katılımcılar için konuşulanların anlamlı bir şekil alabilmesini sağlamıştır. Sonuçta da katılımcıların yaratıcılık ve mesleki etkinliklerindeki verimliliğin arttığı kendi ifadeleri ve yaptıkları gözlemlenebilir çalışmalarla ortaya konmuştur. Sonuç olarak psikanalitik kuram yetişkin eğitiminde sorunlarla baş etmede kullanılabilecek yöntemlere sahiptir, ne var ki bunların kullanımı eğitimcinin psikanalizden geçmesi ve çalışma konusu ile sınırlıdır. Dolayısıyla yazar daha verimli bir gelecek yaratmak üzere yetişkinlere psikanalizden geçmelerini tavsiye etmektedir.

    Anahtar Kelimeler : Psikanaliz, Yetişkin eğitimi, Öğrenme, Travma.