Sayı: 18 / SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI II SENTEZ VE TEDAVİLER

 • SINIR DURUMLAR: ÇAĞDAŞ  FRANSIZ PSİKANALİTİK YAKLAŞIMI II SENTEZ VE TEDAVİLER

  Jean Yves Changon
  Çeviren: Elif Aybay
  Özet :

  Sınır durumlara ilişkin olarak, üç temel sorunsal üzerinde odaklanmış güncel bir sentez önerilmiştir: Sınırların patolojisi ve içselliğin eksikliği, nesne kaybı endişesi, ödipal çatışmanın özellikleri ve mazoşizm. Güncel psikososyal ve kültürel değişimlerin psikopatolojinin değişimleri üzerindeki ağırlığına değinilmiştir. Son olarak, farklı psikanalitik tedaviler gözden geçirilmiştir: divanda ve yüz yüze psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, psikodrama, grup ve aile terapileri, aracı yöntemlerle terapi, kurumsal terapiler ve şebekelendirilmiş terapiler. Sınır durumlar psikanalizin güncel paradigması olarak görülmektedirler: Onun kuramsal-klinik temellerini masaya yatırmışlar, sınırlarını altüst etmişler ve bu disiplini yenileyen teknik düzenlemeleri gerekli kılmışlardır.

  Anahtar Kelimeler : Sınır Durumlar, Sınırların Patolojisi, İçselliğin Eksikliği, Dürtüler, Ödipal Çalışma, Mazoşizm, Psikanaliz, Psikanalitik Psikoterapiler