Sayı: 18 / SAVUNMA SÜRECİNDE BENLİĞİN YARILMASI

 • SAVUNMA SÜRECİNDE BENLİĞİN YARILMASI

  Sigmund Freud
  Çeviren: Zihniye Okray
  Özet :

  Bu çalışma yetişkin psikopatolojik bir kavram olan travmanın etkisi sonucu öğrenmenin engellenmesi sorununu ele almaktadır. Öğrenme sadece bilişsel bir süreç değildir, özellikle bir çok araştırmacının belirttiği üzere öğrenmenin duygusal bir yanı vardır. Dolayısıyla öğrenmeyi etkileyecek duygusal travmalar bilinçdışında varlıklarını sürdürürler. Bu duygusal travmalarla çalışarak yetişkinlerdeki öğrenme süreçlerinin geçmişini araştırmak ve çözüm bulmak mümkünüdr. Çalışmada bir olgu örneği verilmiştir. Örnekte okuldea sıkıntı yaşayan yöneticilerle yapılan çalışma sonucunda yakın geçmişlerinde yeralan ama ifade edilemeyen duygusal bir travma üzerine çalışılmıştır. Katılımcıların bilinçdışı sorununa ulaşılmak üzere rüya çözümlemesi çalışması sadece grubun ortak yaşantıları dahilinde ele alınarak yapılmıştır. Grup lideri olan eğitimci bilinçdışı meselelerin dile gelebilmesi için kendi ruhsallığını bir kapı görevi görecek şekilde kullanarak katılımcılar için konuşulanların anlamlı bir şekil alabilmesini sağlamıştır. Sonuçta da katılımcıların yaratıcılık ve mesleki etkinliklerindeki verimliliğin arttığı, kendi ifadeleri ve yaptıkları gözlemlenebilir çalışmalarla ortaya konuştur. Sonuç olarak psiakanalitik kuram yetişkin eğitiminde sorunlarla başetmede kullanılabilecek yöntemlere sahiptir, ne var ki bunların kullanımı eğitimcinin psikanalizden geçmesi ve çalışma konusu ile sınırlıdır. Dolayısıyla yazar daha verimli bir gelecek yaratmak üzere yetişkinlere psikanalizden geçmelerini tavsiye etmektedir.

  Anahtar Kelimeler : Psikanaliz, Yetişkin Eğitimi, Öğrenme, Travma