Sayı: 18 / KRONİK BEL AĞRISI RUHSAL MI FİZİKİ Mİ?

  • KRONİK BEL AĞRISI RUHSAL MI FİZİKİ Mİ?

    Gülnihal Salgın, Tevfika İkiz
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı kronik bel ağrısı çeken kadınların ruhsal işleyişlerini araştırmaktır. Ağrı psikanalitik açıdan bakıldığında fiziksel ya da ruhsal olarak ikiye ayrılmamakta psikosomatik bir olgu olarak düşünülmektedir. Freud?dan günümüze kadar gelen psikanalitik bakış açısına göre ağrının ruhsal ekonomideki yeri birbirinden ayrılarak düşünülmez. Bu yazıda 30 kronik Bel Ağrısı çeken kadın hastaya uygulanan Rorschach Testi sonucunda saptanan belirli kategoriler sayesinde hastaların ruhsal işleyişleri ve daha çok işlemsel dünyanın hakim olduğu bir düşünme biçiminin özellikleri çeşitli kart örnekleri ile gösterilmeye çalışılmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Kronik Bel Ağrısı, Psikanalitik Yaklaşım, Rorschach Testi