Sayı: 18 / SINIR İŞLEYİŞ KAVRAMININ SINIRLARI: RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRME

  • SINIR İŞLEYİŞ KAVRAMININ SINIRLARI: RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRME

    İrem Erdem Atak
    Özet :

    Bu çalışma bir grup hastanın ruhsal işleyişinin Rorschach testi ile değerlendirmesini içermektedir. Farklı yakınma ve belirtilerle psikolojik değerlendirmeye başvuran bu hastalar sınır kişilik örgütlenmesi çevresinde gruplanan benzer özellikler göstermekteydi. Bu ortak özellikler özellikle gerçekliği test etme, düşünce bozukluğu, kullanılan savunma mekanizmaları ve nesne ilişkilerine ilişkindi. Dürtü kontrolü ve kimlik savunma mekanizmaları ve nesne ilişkilerine ilişkindi. Dürtü kontrolü ve kimlik dağılması da öne çıkan temalar olarak belirmekteydi. Dürtüsellik, narsisistik yatırım ve nesne kaybı dikkate alınması gereken konulardır. Bu hastalar oldukça labil bir söylem kullanarak testten fazlasıyla etkilenmişler; test hakkında çok sayıda yorum yapmışlardır. Yanıtların biçimsel kalitesi gerçekliğe uyumu destekleyecek nitelikte yüksektir. Buna rağmen dışsal gerçeklik, içsel alanı gözlemek için de kanullanılmakta ve bazı yanıtlarda bu    durum kolaylıkla düşünce bozukluğu olarak tanımlanabilmektedir. İç ve dış sınırları koruma kapasitesindeki yetersizlik nesne ilişkilerini de fakirleştirmekte; bu, protokollerde sık rastlanan bir durum olmaktadır. Öte yandan birincil savunma mekanizmalarının işleyişi de belirgindir.

    Anahtar Kelimeler : Sınır kişilik Örgütlenmesi, Gerçekliği Test Etme, Benlik İşleyişi, Savunmalar, Rorschach Testi