Sayı: 7-8 / PSİKANALİZ VE PROJEKTİF TESTLER

 • TÜRKİYE?DE PROJEKTİF YÖNTEMLERLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMALAR

  Tevfika Tunaboylu-İkiz

 • T.R.I ÜZERİNDEN RORSCHACH TESTİNDE KADINLIĞIN VE ERKEKLİĞİN İFADELENDİRİLME BİÇİMLERİ

  Tiziana Sola / Çeviren: Bahar Kolbay

 • YARATICILIK OLARAK YÜCELTME PROJEKTİF TESTLERDE GÖRÜLÜR MÜ?

  Michele Emmanuelli / Çeviren: Tevfika Tunaboylu-İkiz

 • RUHSAL ZAMANSALLIK, PSİKOZ VE ERGENLİK: PROJEKTİF TESTLERİN YARARLARI

  Catherine Azoulay / Çeviren: Burçin Alsancak Sönmez

 • ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM: BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMANIN SUNUMU VE YÖNTEMSEL DÜŞÜNCELER

  J-Y Chagnon / Çeviren: Bahar Kolbay

 • PROJEKTİF TESTLERDEKİ NEGATİF ÇALIŞMASI AÇISINDAN DÜŞÜNCENİN PSİKANALİTİK TEORİSİ: TOPLAYICI ÖZELLİĞİ

  Marion Peruchon / Çeviren: Burçin Alsancak Sönmez

 • OTİSTİK DÜNYAYI PROJEKTİF YÖNTEMLERİN PSİKANALİTİK YORUMU IŞIĞINDA İNCELEMEK

  Helene Suarez Labat / Çeviren: Neslihan Zabcı

 • CİNSELLİK VE YAŞLILIK

  Benoît Verdon / Çeviren: Özge Türk

 • ÜSTÜN ZEKALI HİPERAKTİF ÇOCUKLARDA DÜŞÜNCE SÜREÇLERİ

  Catherine Weismann-Arcache / Çeviren: Neslihan Zabcı

 • CİNSEL TACİZDE BULUNAN ERGENLERİN TEŞHİS VE TEDAVİSİNDE RORSCHACH TESTİNİN KATKISI

  Jacqueline Richelle / Çeviren: Tevfika Tunaboylu-İkiz

 • ŞİDDET İÇEREN EYLEME GEÇİŞLERDE PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  Françoise Neau / Çeviren: Özge Türk

 • RORSCHACH TESTİNİN UYGULANIŞINDA ÇERÇEVE VE YANSITILAN MALZEMENİN ZENGİNLİĞİ; T.R.I?NİN GEÇERLİLİĞİ

  Pascal Roman, Mathilde Dublineau, Magali Ravit, Lisbeth Brolles / Çeviren: Tevfika Tunaboylu-İkiz

 • HİPERAKTİF ÇOCUKLARIN RUHSAL DÜNYASININ İŞLEYİŞ BİÇİMİ: PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  Neslihan Zabcı

 • PSİKANALİTİK HAREKETİN TARİHÇESİ ÜZERİNE

  Sigmund Freud / Çeviren: Olcay Tüzün

 • ERGENLİKTE ÖLÜMCÜL TEHLİKELERE KARŞI METAFORİK DÜŞÜNCE VE SİMGESELLEŞTİREBİLME SÜREÇLERİ

  Dider Drieu, Jean Vivier / Çeviren: Tevfika Tunaboylu-İkiz

 • TÜRKİYE?DE PROJEKTİF TESTLER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

 • PSİKOSOMATİK DERİ HASTALIKLARI İLE ŞİZOFRENLERDE SİMGESEL İŞLEV

  Zehra Karaburçak Ünsal

 • PROJEKTİF BİR TEST; KÖY TESTİ

  Jean Segalen / Çeviren: Burçin Alsancak Sönmez