Sayı: 7-8 / PROJEKTİF TESTLERDEKİ NEGATİF ÇALIŞMASI AÇISINDAN DÜŞÜNCENİN PSİKANALİTİK TEORİSİ: TOPLAYICI ÖZELLİĞİ

  • PROJEKTİF TESTLERDEKİ NEGATİF ÇALIŞMASI AÇISINDAN DÜŞÜNCENİN PSİKANALİTİK TEORİSİ: TOPLAYICI ÖZELLİĞİ

    Marion Peruchon
    Çeviren: Burçin Alsancak Sönmez
    Özet :

    Anahtar Kelimeler :