Sayı: 32 / ÇOCUKLUK TRAVMASI YAŞAMIŞ ÜÇ KARDEŞİN PROJEKTİF TESTLER İLE ERGENLİK SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

  • ÇOCUKLUK TRAVMASI YAŞAMIŞ ÜÇ KARDEŞİN PROJEKTİF TESTLER İLE ERGENLİK SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

    Zehra İpek
    Özet :

    Psikanalitik açıdan anne ve bebek arasındaki ilişki ve bu ilişkinin niteliğine dair bileşenlerin tamamı bebeğin ruhsallığının ve yaşamının ilerleyen evrelerinin temel belirleyicisidir. Bununla birlikte bu ikili ilişkiye üçüncü olarak katılan baba ile ?babasal metafor? ortaya çıkmaktadır. Toplumsal norm ve yasakların aktarımı, kimlik kaynağının aktarımı ve ödipal karmaşanın çözümlenmesi bu yolla sağlanmaktadır. Anne ve baba imgesinin eksikliği çocuğun ötekine, ilişkiye ve kendiliğe dair tasarımlarını bozmakta ve travmatik bir etki yaratmaktadır. Ergenlik ile birlikte ise çözümlenemeyen ve bastırılan çatışmalar yeniden deneyimlenmektedir. Bu çerçevede 2, 3 ve 4 yaşlarında anne ve babalarından ayrılan ve şu an 14, 15 ve 16 yaşlarındaki 3 ergen kız kardeş ile görüşülmüştür. Söz konusu ergenlere projektif testlerden Rorschach Testi ve Tematik Algı Testi(TAT) uygulanmıştır. Sonuçlar psikanalitik kuram çerçevesinde değerlendirilmiştir.

    Anahtar Kelimeler : Ergenlik, Rorschach Testi, TAT, Anne ve Baba Yoksunluğu, Ödipal Çatışma