Sayı: 32 / TRAVMA - 2

 • BİRİNCİL TRAVMA, ISTIRAP VE YARILMA

  René Roussillon / Çeviren: Gülce Fıkırkoca Atik

 • RORSCHACH SAVUNMA ÖLÇEĞİ

  Howard Lerner / Çeviren: Özgün Taktakoğlu

 • DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN (DEHB) ANNENİN KAPSAYICI İŞLEVLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

  Duygu Kurulay, Neslihan Zabcı

 • YETİŞKİN OLMA YOLCULUĞUNDA SINIR DURUM: AYRIŞMA-BİREYSELLEŞME EKSENİNDE ŞEKİLLENEN NESNE KAYBI

  Aylin Erbahar, Gülce Fıkırkoca Atik

 • OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALMIŞ BİREYLERDE KAYBIN NEGATİF KAVRAMI BAĞLAMINDA RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Belemir Şule Samar

 • TRAVMA ÖYKÜSÜ OLAN BİR VAKANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Irmak Güneş Saraç

 • RUHSAL ZAMANSALLIK NEDİR? TRAVMADA ZAMANSALLIĞIN KLİNİĞİ

  Hilâl Beşikçi

 • EGZAMA HASTALARININ DERİ-BENLİK YAPILANMASI VE ERKEN DÖNEM İLİŞKİLERİ: İKİ VAKANIN PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

  Kübra Göçer, Elif Yavuz Sever

 • ÇOCUKLUK TRAVMASI YAŞAMIŞ ÜÇ KARDEŞİN PROJEKTİF TESTLER İLE ERGENLİK SÜRECİNE GENEL BAKIŞ

  Zehra İpek

 • MORBİD OBEZİTEDE OLUMSUZ DUYGULANIMLARIN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Güler Kandemir, Bengi Pirim Düşgör

 • ERGENLİK DÖNEMİNDE KETLENME, UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI KAYGI YA DA DEPERSONALİZASYONA KARŞI BAĞIMLILIK; RORSCHACH`DA KLİNİK VAKA ÖRNEKLER

  Karima Toutaoui / Çeviren: Kristin Şeğikoğlu

 • BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ VE TRAVMA GEÇMİŞİ OLAN BİR KADIN HASTANIN RUHSAL İŞLEYİŞİNİN PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

  Altuğ Koraltan