Sayı: 30 / BEDENİN CİNSİYETİ, CİNSİYETİN BEDENİ: TRANSSEKSÜELLERDE CİNSELLEŞMİŞ BEDEN TASARIMININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • BEDENİN CİNSİYETİ, CİNSİYETİN BEDENİ: TRANSSEKSÜELLERDE CİNSELLEŞMİŞ BEDEN TASARIMININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Ayşe Sena Sarı
    Özet :

    Transseksüalite cinsiyetin bedensel özellikleriyle ruhsal özelliklerinin birbiriyle uyuşmadığı bir kavramdır. Uzun yıllar "Cinsel Kimlik Bozukluğu" olarak adlandırılmış transseksüalite kavramı bu yönüyle cinselleşmiş bir kimlik oluşumda yaşanan zorluğa da işaret etmektedir. Cinsiyet geçişini amaçlayan transseksüeller hormon tedavileri ve/veya cerrahi girişimlere başvurmaktadır. Bu girişimler her zaman olumlu sonuç vermemekte, başarısız ve hazırlıksız operasyonlar bireylere hem ruhen hem de bedenen zarar verebilmektedir. Bedene yönelik yoğun uğraşları olan transseksüel bireylerin beden imajlarının ne kadar cinselleşmiş olduğu merakıyla yola çıkılan bu araştırmada II., III. ve V. Kartlara verilen yanıt içerikleri incelenmiştir. Bunun sonucuna transseksüel bireylerin cinselleşmiş bir beden tasarımı oluşturmada ve erotizasyonu bedenle bütünleştirmede zorlandıkları görülmüştür.

    Anahtar Kelimeler : Transseksüalite, Cinsel Kimlik Bozukluğu, Rorschach Testi, Cinselleşmiş Beden Tasarımı