Sayı: 30 / BEDEN SORUNSALLARI - 2

 • HİSTERİK ATAK ÜZERİNE GENEL YORUMLAR (1908)

  Sigmund Freud / Çeviren: Kübra Göçer

 • YAŞLANMIŞ BEDEN: YAŞLANMA SINAVINDA, KADER İÇGÜDÜSÜNÜN DİNAMİZMİ VE KIRILGANLIĞI

  Benoit Verdon / Çeviren: Gizem Kural Hatipoğlu

 • ERGENLİKTE OBEZİTE YEME BOZUKLUĞU MUDUR?

  Tevfika İkiz

 • RORSCHACH İÇERİĞİNDE BEDEN TİYATROSU

  Helena Lunazzi / Çeviren: Seren Talasman Ülker

 • BEDENİN CİNSİYETİ, CİNSİYETİN BEDENİ: TRANSSEKSÜELLERDE CİNSELLEŞMİŞ BEDEN TASARIMININ RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ayşe Sena Sarı

 • HAMİLELİK DÖNEMİ MEME KANSERİ TEŞHİSİ ALMIŞ KADINLARIN RUHSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

  Yeliz Polat Hoca

 • PSORİAZİS VULGARİS VE ATOPİK DERMATİT HASTALARININ RUHSAL İŞLEYİŞLERİNİN PROJEKTİF TESTLER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Neval Sipahi

 • İNFERTİLİTE TANISI ALMIŞ ERKEKLERİN RUHSALLIKLARININ NARSİSİZM EKSENİNDE PROJEKTİF TESTLER ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ

  Alperen Ak, Tevfika İkiz