Sayı: 28 / PERVERSİYON VE NEVROZ

 • PERVERSİYON VE NEVROZ

  Otto Rank
  Çeviren: Neval Sipahi
  Özet :

  Bu makalede Freudyen perversiyon-oluşumu kavramının dayandığı dinamikler ve bu dinamiklerin genel olarak perversiyonlarda ve perversiyonların kökenleri için ne noktaya kadar uygulanabilir olduğuna dair genel bir bakış açısı sunulmuştur. Başlangıçta Freud'un "Bir Çocuk Dövülüyor" düşleminin analizinde gösterdiği ve tipik bir düşlem olarak ele aldığı dövülme düşleminin perversiyon-oluşumundaki belirleyici yeri ele alınmıştır. Tanımlayıcı psikiyatrinin perversiyonları genel olarak betimleme ve sıniflandırma eğilimi, eşcinsellik, sadizm ve perversiyonların libidinal eğilimler ve suçluluk hissi temelinde farklılaşan kökenlerinin ihmaline yol açmaktadır. Bu noktadan hareketle, histerik bir kadın hastanın "teşhirci" rüyalarının analizi, dövülme fantezisinin ve libidinal yoksunlukların perversiyon oluşumundaki yerini göstermektedir. Bu analiz sonucunda, perversiyon oluşumunu nevroz oluşumundan ayrıştıran dinamikler dövülme fantezisi ve suçluluk hissi ekseninde ele alınmış ve nesneyle kurdukları ilişkinin niteliği gösterilmiştir. Eşcinsellik, mazoşizm ve sadizm başlı başına kendi kökenleri ve libidinal eğilimler ile ele alınan perversiyonlar olarak açıklanmıştır.

  Anahtar Kelimeler : Perversiyon, Nevroz, Dövülme Düşlemi, Eşcinsellik, Teşhircilik, Mazoş?izm