Sayı: 28 / PERVERSİYONLAR

 • PERVERSİYON VE NEVROZ

  Otto Rank / Çeviren: Neval Sipahi

 • NARSİSİSTİK SAPKINLIKTA NESNE İLİŞKİLERİ

  Neslihan Zabcı

 • ZEBERCET: DÜRTÜ KURAMINDAN PERVERSİYONA BAKIŞ

  Seval Birdal

 • HERMANN GÖRİNG`İN RORSCHACH ÇALIŞMASI: PERVERS BİR KİŞİLİĞİN KANITI

  Salvatore Zizolfi, Vito Rocco Genzano, Salvatore Parisi, Daniele Zizolfi / Çeviren: Aslıhan Topyay Özfidan

 • PEDOFİLLERDE ÜSTBENLİK YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE İNCELENMESİ

  Pitey Gonca Özbay, Neslihan Zabcı

 • TECAVÜZÜN KLİNİĞİ

  Magali Ravit / Çeviren: Zeren Okçuoğlu

 • KARŞI CİNS GİBİ GİYİNME ÜZERİNE BİR VAKA ÇALIŞMASI: ERGENLİKTE SAPKIN GELİŞİMLER SORUNSALI

  François-David Camps / Çeviren: Michael Barday

 • RORSCHACH VE TAT TESTLERİYLE SAPKINLIĞIN TEŞHİS EDİLMESİ

  Odile Husain / Çeviren: Gizem Kural Hatipoğlu