Sayı: 28 / NARSİSİSTİK SAPKINLIKTA NESNE İLİŞKİLERİ

  • NARSİSİSTİK SAPKINLIKTA NESNE İLİŞKİLERİ

    Neslihan Zabcı
    Özet :

    Geniş anlamıyla narsisistik sapkınlık terimi bir bağ bozukluğu olarak ele alınmaktadır. Bu makalede narsistik sapkınlık, el koyma, hükmetme ve manipülasyon ile belirginleşen nesne ilişkileri bağlamında ele alınacaktır. Sürekli olarak uyumlu bir narsisistik deneyim arayışında olan narsisitik-sapkın özne ötekinden bağımsız bir deneyim yaşayamadığından, ötekinden kendini korumalıdır. Mazoşistik aktarım ile süregelen terapötik süreçte öne çıkan özellikleri şunlardır: Sapkın anlaşma veya sözleşme, bağın erotizasyonu, çerçeveye ve analistin zihnine saldırı, alay etme. Narsistik sapkınlığın çocukluktaki kökenlerinde ensestüel nitelikteki ebeveyn-çocuk ilişkileri öne çıkmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Narsisistik-Sapkınlık, Nesne İlişkileri, Ensestüel, Mazoşist Aktarım