Sayı: 28 / HERMANN GÖRİNG`İN RORSCHACH ÇALIŞMASI: PERVERS BİR KİŞİLİĞİN KANITI

 • HERMANN GÖRİNG`İN RORSCHACH ÇALIŞMASI: PERVERS BİR KİŞİLİĞİN KANITI

  Salvatore Zizolfi, Vito Rocco Genzano, Salvatore Parisi, Daniele Zizolfi
  Çeviren: Aslıhan Topyay Özfidan
  Özet :

  Nüremberg'deki Alman Mahkemeleri (1945-1946), modern kriminolojik psikolojik test ve tanı yöntemlerinin şafağı olarak görülebilir. Aslında Rorschach testi ilk defa savaş suçlarıyla suçlanan kişilerin kişilik araştırmaları için burada kullanılmıştır. Makale, Üçüncü Reich'in iki numaralı önemli Nazi Eliti olan Herman Göring'e uygulanmış iki Rorschach Test'ini analiz etmektedir ve bir Rorschach protokolünün geçerli, kapsamlı ve anlamlı bir yorumunun yalnızca incelenmekte olan deneğin biyografisinin detaylı ve kapsamlı bilgileri ışığında mümkiün olduğuna dair kanıtlar verir.

  Anahtar Kelimeler : Rorschach Testi, Rorschach Kapsamlı Sistemi, Scuola Romana Rorschach, Nürnberg Trial, Herman Göring