Sayı: 28 / PEDOFİLLERDE ÜSTBENLİK YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE İNCELENMESİ

  • PEDOFİLLERDE ÜSTBENLİK YAPILANMASININ RORSCHACH TESTİ İLE İNCELENMESİ

    Pitey Gonca Özbay, Neslihan Zabcı
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı, çocuğun cinsel istismarı suçundan dolayı ceza infaz kurumunda kalmakta olan pedofil hükümlülerin, Rorschach protokolleri aracılığıyla üstbenlik yapılanmalarını incelemektir. Çocuğun cinsel istismarı suçundan hüküm almış 20 hükümlünün Rorschach protokollerinin IV. ve VI. kartları incelenmiştir. Elde edilen bulgular, arkaik annesel üstbenlik imgesinin birincil düzeyde kastrasyon kaygısı ne persekütif endişe yarattığını göstermektedir. Anne tarafından kapsanamayan bebeğin çekirdek karmaşa kaygılarıyla ilişkili olarak, arkaik cezalandırıcı bir üstbenlik deneyimlenmektedir. Kartlara verilen yanıtlar narsisistik düzeydedir ve hasarlı bir kendilik tasarımını yansıtmaktadır.

    Anahtar Kelimeler : Çocuğun Cinsel Istismarı, Pedofili, Üstbenlik, Rorschach Testi