Sayı: 25 / TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT`LER) NİCELİKEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR

 • TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT`LER) NİCELİKEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR

  Sharon Rae Jenkins
  Çeviren: Olcay Tüzün Akgün
  Özet :

  Tematik Algı Tekniklerinde (TAT`ler), hastadan resimler hakkında hikayeler anlatmasını isteyerek psikologların hastalarının problemlerini ve kişiliklerini anlamasında yardımcı olur. Niceliksel kodlama sistemleri için oluşturulmuş olan kodlama yönergeleri ise bize hikayelerde neleri aramamız ve bunları nasıl kodlamamız gerektiği konusundaki kuralları verir. Geçerlilik ve güvenirlik ile ilgili psikometrik teoriler yetenek testleri ne belirti, özellik ya da davranışlara yönelik öz değerlendirme ölçekleri için yapılmış olup hikâyeleri kapsamamaktadır. Yetenek testleri ve öz-değerlendirme ölçekleri için kullanılan birtakım psikometrik kurallar TAT için kullanılmamalıdır. Hastanın hikâyeleri, hastanın sosyo-bilişsel süreçlerine dair örnekler sağlamaktadır. Her bir resim bir durumu gösterir. TAT'ler durumların temsili örneklenmesi ilkesini takip eder. Hikâyeler, hastanın durumu işleme biçimlerinin örnekleridir. TAT'ler işleme kurallarını da takip eder. İşlemler, durumlar değiştiğinde değişir. Böylelikle TAT'ler güvenirlik için yeni kurallara sahip olmalıdır. TAT yorumlaması normu gerektirmez. Farklı durum kategorilerinden gelen puanlar, hastanın problematiğini anlamak amacı ile karşılaştırılır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalara gereksinim tanımlanmıştır.

  Anahtar Kelimeler : Tematik Algı Testi, Hikâye anlatımı, öykü, süreç ölçümleri, projektif değerlendirme