Sayı: 25 / XXI. ULUSLARARASI RORSCHACH VE PROJEKTİF YÖNTEMLER KONGRESİ - 1

 • KLİNİK PSİKOPATOLOJİDE PROJEKTİF TEKNİKLER: GELİŞMELER, DOĞRULAMALAR, KARŞITLIKLAR

  Catherine Chabert / Çevirenler: Neval Sipahi, Levent Mete

 • ŞİZOFRENİ VE DEPRESİF SORUNSALLAR

  François-David Camps / Çeviren: Levent Mete

 • PSİKOZ İÇİN ULTRA YÜKSEK RİSKTE BULUNAN HASTALARIN RORSCHACH BÜTÜNLEYİCİ SİSTEM İLE EŞTANI DURUMLARININ BELİRLENMESİ: BİR VAKA SERİSİ

  Naomi Inoue , Yuko Yorozuya, Tomoyuki Funatogawa, Taiju Yamaguchi, Naoyuki Katagiri, Naohisa Tsujino, Takahiro Nemoto, Masafumi Mizuno / Çeviren: Alperen Ak

 • HİSTERİK HASTALARDA KADINSILIĞIN REDDİ: METAPSİKOLOJİK KAVRAMIN EVRİMİ

  Marielle Vuillod / Çeviren: Seval Birdal

 • TEMATİK ALGI TEKNİKLERİNDE (TAT`LER) NİCELİKEL KODLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN PSİKOMETRİK SORUNLAR

  Sharon Rae Jenkins / Çeviren: Olcay Tüzün Akgün

 • JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Elisa Venturini / Çeviren: Yeliz Polat Hoca

 • PAYLAŞILAN BİR ANNESEL BAĞIN YARATILMASI DENEYİMİNE İLİŞKİN OLASI UYUM VE UYUMSUZLUKLAR: KLİNİK BİR VAKANIN YORUMLANMASI

  Thamires da Silva Souto, Jacqueline Santoantonio, Latife Yazigi / Çeviren: Neval Sipahi

 • BABASAL ENSEST TRAVMASININ ETKİLERİNİN KLİNİK VE PROJEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ - MAZOŞİSMİN ETKİSİ

  Anne-Valerie Mazoyer, Marjorie Roques, Didier Drieu, Fanny Montant / Çeviren: Gizem Kural

 • HAPİS CEZASI VEYA YAKIN GÖZETİM İÇERMEYEN HÜKÜMLERE UYMAYAN ÇOCUKLAR KİM? RORSCHACH TESTİ İLE YAPILAN BİR BREZİLYA ÇALIŞMASI

  Rebeca Eugenia Fernandes de Castro, Maria Abigail de Souza / Çeviren: Meltem Kurutaş

 • NEVROTİK DURUMUN PSİKOTİK GÖRÜNÜMÜ: RORSCHACH İLE ANALİZ

  Esma Karakurt , Gazanfer Korkut Erence

 • FOBİK OBSESİF NEVROZUN RORSCHACH İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Ayşen Maraş, Filiz Özekin Üncüer

 • TUTULAMAYAN YAS

  Mine Turgay, Esin Uzun Oğuz

 • NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ONCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Burçin Cihan, İncila Gürol Işık, İrem Erdem Atak

 • BİR İLKEL ISTIRAP TASARIMI SAHNESİ OLARAK TECAVÜZ

  Magali Ravit / Çeviren: Sanem Tayman

 • ERGENLİK: 21. YÜZYILDA ERGENLER NASILDIR?

  Matilde Raez / Çeviren: İrem Temel

 • YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLİNE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER

  A. Cohen de Lara, C. Hurvy, S. Vibert, A. Pham-Scottez, M. Speranza, M. Corcos / Çeviren: Neval Sipahi

 • ERGENLİK DÖNEMİNDE KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞLARININ DERİ-BEN ÜZERİNDEN SUNANMASI: PROJEKTİF OĞELERİN AÇIKLAMASI

  Catherine Matha / Çeviren: Gülce Fıkırkoca

 • NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLİNE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Caroline Hurvy, Marjorie Roques / Çeviren: Elif Aybay

 • TERSİNDEN BİR AİLE ROMANSI: EVLAT EDİNMEK İSTEYEN CİFİLERLE RORSCHACH ÇALIŞMASI

  Seval Birdal, Güneş Tuğaltay

 • PROJEKTİF TESTLER ILE BAĞIMLILIĞIN ANALİZİ

  Gözde Hatipoğlu