Sayı: 25 / JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

 • JİNEKOLOJİK PELVİK KANSERİNİN KADIN CİNSELLİĞİ ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİ: KADINLARIN RUHSAL İŞLEYİŞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAYLA PROJEKTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Elisa Venturini
  Çeviren: Yeliz Polat Hoca
  Özet :

  Bu makale pelvik kanserinin kadın cinselliği üzerindeki ruhsal etkilerini konu alan doktora çalışmasının sonuçlarını içermektedir. Genitalleri cerrahiyle alınan rahim ve yumurtalık kanseri tanısı almış sekiz kadınla tedaviyi almadan önce, tedavi sürecinde ve remisyondan sonra olmak üzere üç farklı zamanda değerlendirmeler yapılmıştır. Değerlendirmelerde uzun klinik görüşmeler yapılmış ve Rorschah Testi ile Tematilk Algı Testi (TAT) uygulanmıştır. Sonunda protokollerin analizi jinekolojik tedavide olan, psikiyatrik bir tanısı bulunmayan rasgele seçilmiş otuz kadınla, kadınsı ruhsal işleyişi araştıran başka bir projektif çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmayla jinekolojik pelvik kanserinin ruhsallık üzerindeki etkisinin özgüllüğünü ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda hasarlı, parçalanmış, boş ve ölü bir içsel bir kadınsılık temsili ve bütün erotik bir kadın bedenini yansıtmanın güçlüğü mevcuttur. Bu durumu telafi etmek üzere sembolizasyon kapasitesinin ve ruhsal biseksüalitenin öne çıktığı gözlenmektedir.

  Anahtar Kelimeler : Kadınsı ruhsal işleyis, pelvik kanseri, Rorschach, TAT, Projektif Testler