Sayı: 25 / NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ONCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • NESNE İLİŞKİLERİ ODAKLI TERAPİ ONCESİ VE SONRASI ANNE İMGESİNİN RORSCHACH TESTİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

    Burçin Cihan, İncila Gürol Işık, İrem Erdem Atak
    Özet :

    Bu yazıda temel problematiği nesne ilişkıleri alanında olan iki çocuk annesi evli Derya Hanım?ın psikoterapi sürecinin başında ve sonunda uygulanan Rorschach Mürekkep Lekesi testindeki projeksiyonları değerlendirilmiştir. Test uygulaması ve değerlendirmesi ilk yazar tarafından yapılmış ve son yazar tarafından süpervize edilmiştir. Terapi süreci ise ikinci yazar ile yürütülmüştür. Terapi öncesi ve sonrasında annesel ihtiyaçlarının ifadesi, duygulanımı, kendilik temsili ve baba temsilinde değişikliklerin olduğu görülmüştür. Projektif bir yöntem ile terapi öncesi hedeflerin belirlenmesi desteklenmiş ve terapi sürecinin etkililiği terapi sonrasında yine aynı yöntem ile değerlendirilebilmiştir denilebilir.

    Anahtar Kelimeler : Terapi Öncesi Sonrası, Nesne İlişkileri, Rorschach Mürekkep Lekesi Testi