Sayı: 25 / YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLİNE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER

 • YEME BOZUKLUĞU GÖSTEREN BORDERLİNE ERGENLERDE RUHSAL İŞLEYİŞİN ÖZELLİKLERİ: TERAPÖTİK PERSPEKTİFLER

  A. Cohen de Lara, C. Hurvy, S. Vibert, A. Pham-Scottez, M. Speranza, M. Corcos
  Çeviren: Neval Sipahi
  Özet :

  Ergen Borderline Kişilik Bozukluğu Avrupa Çalışma Ağı içerisinde, projektif test yöntemlerini kullanarak (Rorscahch ve T.A.T.), psikanalitik yorumlama perspektifi içerisinde, 11 tanesi yeme bozukluğu sıkıntısı çeken 22 borderline ergenin psişik işleyişini araştırdık. Yeme Bozukluğu gösteren Borderline grup ve Yeme Bozukluğu göstermeyen Borderline grup olan iki alt grup arasında az sayıda belirgin fark açığa çıkmıştır. Bu bulgu anoreksik ve bulimik hastalara olan ilgimize yol açmıştır. Bu hastaların psişik işleyişi savunmacı artikülasyonu; semptomların altında yatan problematik ve çatışmaları; ve spesifik aktarımsal hareketleri göstermiştir. Anoreksik ve bulimik hastalarda olan sıradan streotipik davranışın aksine, projektif uygulama iki temel islevis tarzını gösterir. Bunlardan biri sinırlı çağrışımsal çıktı ve savunmacı ketlenmedir; ve bir diğeri, projeksiyonun ve coşku üretimin yoğunluğudur. Çelişki olarak, bir tarafta, boşluk ve zayıf düşlemsel kapasite ve diğer yanda düşlemsel üretkenliğin aşırılığı mevcuttur. Bütün bu değerlendirmeler terapötik yöntemler üzerinde etkiye sahiptir. Projektif yöntemin katkısı ve tanı üzerindeki arıtımı anlamlı bir yardım oluşturur.

  Anahtar Kelimeler : Ergenler, Borderline Kişilik Bozukluğu, Yeme Bozuklukları, Projektif Yöntem, Psikanaliz, Rorschach, Terapötik yöntemler, Aktarımsal hareketler