Sayı: 25 / NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLİNE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 • NARSİSİZMİN NEVROTİK VE SINIR DURUM ERGENLERDE PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ: NEVROZ VE BORDERLİNE TANISI ALMIŞ KIZ ERGENLERDE NARSİSİZMİN PROJEKTİF TESTLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Caroline Hurvy, Marjorie Roques
  Çeviren: Elif Aybay
  Özet :

  Narsisistik temelin kalitesi ergenlikte ödipal nesnelerden yatırımın çekilmesini harekete geçiren ayrılık sürecinde belirleyicidir. Ruhsal işleyiş; içsel/dışsal sınırların sağlamlığı, ki bu dürtüsel artışı kapsamalı ve nesneyi dış uyaranlardan korumalıdır, ilişkisel yatırımlar tehdit edici bir hal aldığında yansıtan bir alana sığınma imkanı, ve ödipal nesneler uzaklaşmış bile olsa öznenin hayatta olduğunu hissettirmeyi garantileyen sürekli bir içsel nesneye destek gibi narsisizmin farklı yönlerine ihtiyaç duyar. İki grup arasında global ekonomik işleyişin ciddi farklılıkları olmasına karşın narsisistik defansların projektif testlerde görüldüğiü gibi çalışılması, defansların fonksiyonlarını ve etkililiğini göstermektedir. Nevrotik ergenler için bilinçdışı ödipal çatışmaların sembolize edilen gücü ve ödipal nesnenin sevgisini kaybetmeye dair endişe narsisistik acıya fantazmatik sınır sağlamaktadır. Buna karşın borderline ergenler için (katılımcılar büyük oranda yeme bozukluğu göstermektedirler) narsisistik acı kanamalıdır ve ayrılık süreci kendini yok etme hislerine yol açmaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Narsisizm, Ergenlik, Nevrotik Bozukluk, Borderline Kişilik bozukluğu