Sayı: 23 / MANİK VE MELANKOLİK SORUNSALDA BİPOLAR BOZUKLUĞUN TANISI: MANİK DEPRESİF BOZUKLUĞU OLAN 16 YAŞINDA BİR ERGENİN ÇALIŞMASINDA PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

 • MANİK VE MELANKOLİK SORUNSALDA BİPOLAR BOZUKLUĞUN TANISI: MANİK DEPRESİF BOZUKLUĞU OLAN 16 YAŞINDA BİR ERGENİN ÇALIŞMASINDA PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  Estelle Louet
  Çeviren: Gülce Fıkırkoca
  Özet :

  Bipolar bozukluklar bizim melankoli ve mani temsillerimizi sorgulatır. Psikiyatrik tanı dışında, iki uçlu duygudurumun altında yatan ruhsallık içi süreçleri belirlemek temel meseledir. Projektif yöntemler bipolar bozuklukların anlaşılmasına katkı sağlayabilir mi? Melankoli ve maninin ruhsallık içi çalışması bipolar bozuklukları nasıl açıklayabilir? Bu metin akut duygudurum atağıyla hastaneye yatırılan 16 yaşında bir ergen kızın Rorschach ve TAT protokollerini çalışmaktadır. Projektif testler depresif ve manik semptomların borderline bir kişiliği ileri sürecek sekilde nesne kaybı ile başetmekte muazzam bir zorluğu göstermektedir. Ancak Marielle, mazo?istik yatırımı sayesinde narsisistik faydalar kazanabilmiştir.

  Anahtar Kelimeler : Bipolar bozukluklar, projektif test, ergenlik, melankoli, nesne kaybı