Sayı: 23 / İKİ UÇLU DUYGUDURUM (BİPOLAR BOZUKLUK)

 • MANİK-DEPRESİF HASTALIK VE ONUNLA İLİŞKİLİ KOŞULLARIN PSİKANALİTİK ARAŞTIRMASI VE TEDAVİSİ ÜZERİNE NOTLAR

  Karl Abraham / Çeviren: Elif Bektaş

 • GENÇ YETİŞKİN VE ERGEN BİPOLAR BOZUKLUKLARINI İŞLERKEN PROJEKTİF YÖNTEMLERİN KATKISI

  Estelle Louet / Çeviren: Zeren Kadıoğlu

 • MANİK VE MELANKOLİK SORUNSALDA BİPOLAR BOZUKLUĞUN TANISI: MANİK DEPRESİF BOZUKLUĞU OLAN 16 YAŞINDA BİR ERGENİN ÇALIŞMASINDA PROJEKTİF TESTLERİN KATKISI

  Estelle Louet / Çeviren: Gülce Fıkırkoca

 • FARKLI YAKINMALARDAN ORTAK KİŞİLİK YAPILANMALARINA: RORSCHACH TESTİ DEĞERLENDİRMELERİNDE BİPOLAR BOZUKLUĞA DAİR BULGULARDAN ÖRNEKLER

  İrem Erdem Atak

 • BİPOLAR BOZUKLUKTA ERKEN DÖNEM NESNE İLİŞKİLERİNİN VE NESNE KAYBININ PROJEKTİF TESTLERLE İNCELENMESİ

  Elif Bektaş, Tevfika İkiz

 • BİPOLAR HASTALIKTAN MANİK-DEPRESİF ORGÜTLENMEYE: PROJEKTİF YÖNTEMLERİN KATKILARI

  Odile Husain, Nicole Reeves, Fabrice Choquet, Marie Chabot, Oliver Revaz / Çeviren: Levent Mete

 • ÇOCUKTA DEPRESİF ENDİŞEYE KARŞI MANİK SAVUNMALAR

  Neslihan Zabcı, Aslı Özlü

 • PSİKOZLARDA KAYIP SORUNSALI: KURAMSAL VE METAPSİKOLOJİK ÇAĞRIŞIMLAR

  François-David Camps / Çeviren: Elif Aybay

 • DİSOSİYATİF PSİKOZLARDA KAYIP SORUNSALI: PROJEKTİF TESTLERİN KATKILARI (RORSCHACH VE TAT)

  François-David Camps / Çeviren: Büke Tozlu