Sayı: 23 / ÇOCUKTA DEPRESİF ENDİŞEYE KARŞI MANİK SAVUNMALAR

  • ÇOCUKTA DEPRESİF ENDİŞEYE KARŞI MANİK SAVUNMALAR

    Neslihan Zabcı, Aslı Özlü
    Özet :

    Bu çalışmanın amacı, çocuğun depresif duygulanımdan uzaklaşmak için kullandığı savunma düzeneklerini değerlendirmektir. Kliniğe, dürtüsel tepkiler, konsantre olma güçlüğü, korku şikayetiyle başvuran B'?nin işleyişini, depresif endişe ile bas etmek için kullandığı manik savunmaları değerlendirmek için Roschach ve TAT testleri uygulanmıştır. Süreçlerini anlamak için elde edilen bulgular psikanalitik literatür doğrultusunda tartışılacaktır.

    Anahtar Kelimeler : Mani, Depresyon, Manik Savunmalar