Sayı: 23 / DİSOSİYATİF PSİKOZLARDA KAYIP SORUNSALI: PROJEKTİF TESTLERİN KATKILARI (RORSCHACH VE TAT)

 • DİSOSİYATİF PSİKOZLARDA KAYIP SORUNSALI: PROJEKTİF TESTLERİN KATKILARI (RORSCHACH VE TAT)

  François-David Camps
  Çeviren: Büke Tozlu
  Özet :

  Güncel psikiyatrik çalışmaların tùmü özellikle şizofrenì hastalarında depresyonun semptomatik yönüne odaklanmaktadır. Tam tersine, biz yakın zamandaki çalışmamızda klinik depresyonu değil, şizofrenik süreçten geçen kişilerin ruhsal isleyişinde kayıp sorunsalını araştırdık. Kendilik/ kendilik olmayanın limitlerinin rastgele ve narsisistik savunmaların güvenilmez veya etkisiz olduğu bir ruhsal işleyişte, varlık hissini ve sınırlarını kaybetmiş bir benlikte kaybın rolünü görevlerini sorguladık. Öyleyse metapsikolojik düzeyde işlevini araştırmak ve kayıp sorunsalı ile başa çıkmak için kullanılan ruhsal yöntemleri çalışmak için sizofrenlerde depresyonun yalnızca semptomatolojik ve fenomenolojik yönünün ötesine geçilmektedir. Bu makalemizde, şizofreni tanılı (CIM10 kriterlerine göre) kişilerde, projektif testlerin aracılığıyla (Rorschach ve T.A.T.) kayıp sorunsallar ve ruhsal işleyişte disosiyatif sorunsallar arasındaki boğumlanma ve karışımı (întrication) anlamayı önermekteyiz.

  Anahtar Kelimeler : Şizofreni, kayıp, depresyon, Rorschach, T.A.T.