Sayı: 22 / ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKTA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

 • ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKTA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

  Catherine Weismann-Arcache
  Çeviren: Elif Aybay
  Özet :

  Üstün zeka psikanalize yabancı bir kavramdır. Ancak, düşünme ve gelişim süreçlerine ilişkin konuları gündeme getirir: zeka, yaratıcılık ve anakronistik gelişim, hepsi ruhsal işleyişin projektif yöntemlerle incelenebilen bileşenlerine karşılık gelir. Projektif yöntemler olan Rorschcach ve TAT klinisyen veya araştırmacıya psikanalitik epistomojiden uzaklaşıyormuş gibi gözüken bir klinik nesne karşısında ne derece yardımcı olabilirler? Biz, bu güncel kliniklerin psikanalitik bir okuma ve Paris Okulu tarafından çok sayıda deney ilee savunulan ve zenginleştirilen projektif çevirilerden fayda göreceği varsayımını destekliyoruz. Üstün yetenekli çocuğun kliniğinde, büyüteç etkisini kullanarak, psikolojik psikolojik değerlendirme aracılığıyla, duygusal gelişimin ve yaratıcı ya da ketlenmiş zekanın belirleyicilerini sunuyoruz. Bu gelişimsel bakış açısı, psikolojik değerlendirmenin metodolojisinin güçlenmesini ve onun günümüz kliniğinde uygulanmasını mümkün kılmaktadır.

  Anahtar Kelimeler : Üstün zeka, çocuk, psikolojik değerlendirme, projektif yöntemler, gelişim belirleyicileri, psikanaliz.