Sayı: 22 / ÇOCUKLUK DÖNEMİ II

 • EKRAN YÜZLER

  Elda Abrevaya

 • ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKTA PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME

  Catherine Weismann-Arcache / Çeviren: Elif Aybay

 • ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL OBEZİTE VE ANNENİN YETERSİZLİĞİ

  Sanahuja Almudena / Çeviren: Gizem Kural

 • ÇOCUKLUKTA İSTİSMARA UĞRAMIŞ YETİŞKİNLERİN SOMATİK DAĞILMA DURUMUNDAKİ YILMAZLIKLARINA PROJEKTİF YAKLAŞIM

  Marjorie Roques, François Pommier, Anne-Valerie Mazoyer / Çeviri: Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu

 • GİZİL DÖNEMDE DEPRESYONUN PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİNDE GÖRÜNÜMÜ

  Güneş Özen Urcan, Funda Akkapulu Aydın

 • ÇOCUKLARIN RORSCHACH TESTİNDE KİNESTEZİ (HAREKET) YANITLARININ SORUNSALI ANLAMADA ÖNEMİ

  Neslihan Zabcı

 • BEN, BİZ YA DA İKİMİZ: İKİZLİĞİN DİNAMİKLERİNİ KİNETİK AİLE ÇİZ TESTİ IŞIĞINDA İNCELEMEK

  Sevil Öney Uzunoğlu

 • ÖĞRENME BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN RUHSAL VE BİLİŞSEL SÜREÇLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

  Sevinç Kap, Neslihan Zabcı

 • ÇOCUKLARIN, ANNELERİNİN BİLİNÇDIŞINA DAİR YORUM VE TEPKİLERİ

  Melitta Sperling / Çeviren: Seval Birdal

 • 2 YAŞ 3 AYLIK BİR ÇOCUKTAKİ HİSTERİK SEMPTOM

  Anna Freud / Çeviren: Nesrin Ertürk