Sayı: 22 / ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL OBEZİTE VE ANNENİN YETERSİZLİĞİ

 • ÇOCUKLUKTA GELİŞİMSEL OBEZİTE VE ANNENİN YETERSİZLİĞİ

  Sanahuja Almudena
  Çeviren: Gizem Kural
  Özet :

  Bu makale gelişimsel obezite, ruhsal yaşamın yapılanması ve aynı zamanda ilk nesneyle ilişkiarasındaki bağları tartışmaktadır. Çocuğun davranış problemlerinin bir parçası olarak, özellikle yemek, kliasik kuramsal bakış açısında, b,z, esasen bireysel semptomu düşünme ve idare etmeye götürür. İçsel öznel dinamiklerin üzerine düşünme, bizi çocuk üzerinde bu bozuklukların etkisini ve semptomatik geçişini görmemize neden olur. Bir çocuğun ve ailesinin klinik sunumu bu çocukların annelerinin çocuğun doğumundan bu yana nasıl acı çekiyor olabileceklerini daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Bu güvensizlik vaktinden önce gelişmiş ilişkiler, bebek için, psikolojinin beden seviyesinde bir müphem deribeni tercüme ederek psişenin ambalajında bir değişime işaret edecektir. Bunun yanında, bu makale obezitenin bazı etyolojilerini psişik ambalaj açısından, obezite çevresinde bu problematiklerin örneksel klinik sunumu aracılığıyla ele almaktadır. Bu aile terapisinin gelişimi, bir çocuğun semptomuna yakınlaşılarak, annesel probblemlerin nasıl ortaya çıkacağını göstermektedir. Çocuğun semptomuna yakınlaşılaraki annesel problemlerin nasıl ortaya çıkacağını göstermektedir. Çocuğun semptomlarının ortadan kalkması da annesel ve ailesen acı çekme için yol açmıştır. Bu çalışma için tasarlanan psikodinamik perspektifler, kilo kaybı ve bakıma uyumu süresince gerçekleşen psikolojik değişimi daha iyi anlamak için obezitede belirtilen, intrapsişik durumları dikkate almanın gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu nedenle, bugün, bu tür obezitenin gelişimi ve içerdiği meseleleri daha iyi anlamak sağlığın yüksek oteritelerinin baskısı karşısında son derece önemli bir sorudur.

  Anahtar Kelimeler : Gelişimsel Obezite, Vaktinden evvel gelişmiş ilişki, müphem deri-ben