Sayı: 22 / GİZİL DÖNEMDE DEPRESYONUN PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİNDE GÖRÜNÜMÜ

  • GİZİL DÖNEMDE DEPRESYONUN PROJEKTİF ÇİZİM TESTLERİNDE GÖRÜNÜMÜ

    Güneş Özen Urcan, Funda Akkapulu Aydın
    Özet :

    Çizimler sözsüz bir iletişim sağlayabildiği ve serbest çağrışıma müsaade ettiğinden coğu zaman hastaları anlamak için oldukça yardımcı bir araç olmaktadır. Özellikle çocuklarla çalışırken sözlü ifadede zorlanıldığı durumlarda klinikte bu testlere sıkça başvurulmaktadır. Çocukta depresyon yetişkinden farklı olarak dil aracılığı ile değil davranış biçimleri ile ortaya konur. Depresif çocuğun davranış biçiminde aşırı hareketlilik ve aşırı sinirliliğin yanı sıra yoğun içe çekilme, psikomotor aktivitenin ve dış dünyaya ilginin azalması gibi belirtiler de görülebilmektedir. Bu çalışmada farklı şikâyetlerle kliniğe başvurmuş ve çizim testleri ile yapılan değerlendirme sonucunda benzer bir ruhsal acının, depresyonun tespit edildiği iki olgu incelenecektir. Bu iki olguda da depresyonun içe çekilme belirtileri ağırlıklı olarak görülmektedir. Sözelleştirme becerileri zayıf olan bu olgular için çizim testleri ruhsal çatışmalarını anlamada oldukça yardımcı olmuştur. Dolayısıyla, bu çalışmada çizim testlerinin çocukta depresyonu tanılamadaki katkılarını ortaya koymak ve gizil dönemin çocuk depresyonuna etkilerini tartışmak amaçlanmıştır.

    Anahtar Kelimeler : Çocukluk depresyonu, gizil dönem, çizim testleri